Atatürk ve Çocuk

“Çocuklar Geleceğimizdir!”

Atatürk hayatının büyük bir bölümünü savaşlarda ve cephelerde geçirdiği; açlıkla, derin acılarla içiçe ve ölümü hep yanıbaşında hissederek yaşadığı halde, hatta belki de bu yüzden, çocukları çok sevmiştir. Anadolu halkının çektiği acıların; çocuklarının müreffeh, çağdaş, bağımsız, onurlu ve mutlu geleceğinin yeşereceği çorak bir toprağa bereket verdiğini görmüş; halkının acılarına karşı duyduğu üzüntüyü dindiren de bu bilinç olmuştur.  

“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık başkalarının da samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız.”

Ancak bu çaba ülkemizi güzel çocukların yurdu yapacaktır.