Atatürk ve Yurtseverlik

“Bağımsızlık benim karakterimdir.”

Bir insanın kendini gerçekleştirmesinin en temel koşulu bağımsız bir yurdu olmasıdır. Yurt sevgisi, yurt toprağının altında ve üstünde var olan her türlü değeri korumak ve geliştirmekle eşdeğerdir. Bu her insanın hakkı olduğu gibi, bu hakkı kullanmak evrensel insani değerlerden hiçbiri ile çatışamaz.

Yurdu eşit, müreffeh, gelişmiş, bağımsız ve özgür olmayan bir insanın refah içinde, kendini herkesle eşit ve özgür hissederek, mutlu yaşaması; gelecekten umutlu olması düşünülemez.

‘’Bir adam ki memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o adamın değeri ikinci derecedir. Esas değeri kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile kaim (millet ve memleket yerine kendi şahsiyetine öncelik tanıyan) gören adamlar, milletlerin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar. Kendi gidince ilerleme ve gelişme duracak zannetmek bir gaflettir.’’

Çocuklarımızın onurlu ve mutlu birer birey olması; yurtseverliği kişiliklerinin ayrılmaz bir niteliği olarak benimsemeleriyle mümkün olacaktır.