Branş Etkinlikleri

İngilizce

Native Teacher ile İngilizce’yi konuşarak, oynayarak, birbirinden farklı deneyimlerle öğreniyoruz.

STEM-A

Günlük hayattaki problemleri disiplinler arası bir bakış açısıyla ve üreterek çözebileceğimiz analitik düşünme becerilerini bugünden kazanmayı hedefliyoruz.

Kodlama

Atölyede, bahçede, kütüphanede, tek tek ya da hep beraber; problem kuruyor, algoritma üretiyor, çözüm için kod yazıyoruz.

Orff – Schulwerk

Ritim duygumuzu geliştirirken, beden hareketlerimizi de bir dil ve enstrüman olarak kullanmayı öğreniyoruz.

Beden Eğitimi

Antrenörümüz eşliğinde yoga ve jimnastik çalışıyor; bireysel ve takım spor türlerini tanıyıp, deneyimliyoruz.

Dans

Bedenimizi müzikle buluşturmak, devinimlerini yönetmeyi öğrenmek ve eğlenmek için dans ediyoruz.

Akıl Oyunları-Satranç

Satranç, sudoku, katamino, mangala, scrabble gibi bir çok oyunla düşünme ve strateji geliştirme becerilerimizi güçlendiriyoruz.