Temel Etkinlikler

Bilişsel Etkinlikler

Anadil etkinliklerinde kavram ve ses çalışmaları, şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunları ve okuma saati ile dil becerilerimizi geliştiriyoruz.

Matematikte Gems yaklaşımıyla öğrenmeyi farklı deneyimlerle sağlıyoruz. Sayma, sıralama, eşleştirme, gruplama; matematiksel kavramları ve sembolleri tanıma, geometrik formları tanıma gibi çalışmaların örüntü, sudoku, grafik gibi çalışmalarla hem problem çözme becerilerimizi geliştiriyor, hem Pisa temelli bir matematik okur yazarlığı, hem de STEM alt yapısı kazanıyoruz.

Yine Gems yaklaşımıyla fen ve doğa alanında gözlem, araştırma, problem oluşturma, tarım etkinlikleri, sıfır atık ve ekoloji projeleri ve etkileşimli deneylerle öğreniyor, kazanımlarımızı STEM alanında değerlendiriyoruz.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında hem duyum, hem göz-el koordinasyonu, hem de küçük kas becerileri gerektiren çok boyutlu etkinlikler deneyimliyoruz.

Sanat ve Tasarım Etkinlikleri

Sanat ve tasarım etkinlikleri yaratıcılığımızı geliştirmek ve öğrenme deneyimlerimizi ellerimizi kullanarak pekiştirmek açısından çok değerli. 

Farklı teknikleri tanımaya ve kullanmaya, farklı malzemelerle çalışmaya önem veriyoruz.

 • Boyama (kâğıt, ahşap, cam, seramik, duvar, pano gibi farklı dokular üzerine; şeker boyası, parmak boyası, sulu boya, pastel boya, kuru boya, tekstil boyası, cam boyası gibi farklı malzemelerle ve serpme, baskı, kazıma gibi farklı tekniklerle.)
 • Yoğurma ve biçimlendirme (hamur, kil, tuz seramiği, çeşitli artık materyallerin hamurlaştırılmasıyla elde edilen malzemeler hatta “boşluk”ile),
 • Kesme-yırtma-yuvarlama-yapıştırma-kolaj, katlama çalışmalarımızın sadece bir kısmı…

Mobil, maket çalışmalarına STEM alanında da bizi desteklediği için ayrı bir önem taşıyor.

Dramatik Etkinlikler

Dramatik etkinlerde yaratıcı drama, kukla, pandomim, ışık-gölge oyunları sosyal psikolojik gelişimimizi, dil gelişimimizi, kendimizi ifade ve iletişim becerilerimiz ile yaratıcılığımızı geliştiriyor.

Oyun-Eğlence Etkinlikleri

Oyun en sevdiğimiz, en ciddiye aldığımız ve sağlıklı, mutlu birer birey olmamızda en büyük rolü olan etkinliğimizdir.

 • Geleneksel oyunlar
  • Sek sek, beştaş, köşe kapmaca, istop, körebe, saklambaç, lastik, yakartop
 • Akıl oyunları
  • Yap-boz, tangram, domino, katamino, hanoi kuleleri, kelime avı
 • Dramatik oyunlar
  • Sessiz sinema, pandomim
 • Yarışma X Dayanışma – Takım Oyunları
  • Bilgi yarışmaları, surviver
 • Tematik eğlenceler
 • Özgür zaman