Yöntem ve Teknikler

STEM+A

Anaokulumuz Avrupa STEM Okulları Ağı European Schoolnet üyesidir. Öyküm Anaokulları olarak güçlü bir STEM içeriği temel standartlarımızdan birisidir.

Dikkat Geliştirme

Anaokulumuzda, tüm yaş gruplarının programlarında dikkat geliştirmeye yönelik, konsantrasyon ve göz-el koordinasyonu gerektiren içerikler yer alır.

Montessori

Montessori metodu ile yapılandırılmış çevre, materyal ve etkinlikler gelişimimize ve kendimizi gerçekleştirmemize olanak sağlar.

Yaşam Becerileri

Fırsat tanındığında “kendim yapmak”, “tek başıma yapmak”, deneyerek yapmak; yanlışlarımızı görmemizi ve düzeltmemizi sağlar, yaşam becerilerimizi geliştirir.

Scamper

Scamper yöntemi mevcut nesne ve tasarımlara kendi bakış açımızla ve cesaretle yaklaşmamızı, buradan yeni ve özgün sonuçlara ulaşmamızı sağlar.

Felsefe – Yaratıcı Düşünce

Düşünmeyi öğrenmeye çalışmak, düşünmeye zaman ayırmak, gözlerimizi kapatarak düşünmeye çalışmak, düşündüklerimizi paylaşıma açmak, düşüncelerimizi bir temada odaklayabilmek ve yönetebilmek STEM, scamper, felsefe ve yaratıcı düşünce etkinliklerimizin temel hedefi.