6 Temel Değer

 • Özgürlüklere saygı
  • Özgürlüğüne saygı duyulan her çocuk, başkalarının özgürlüklerine saygı duymayı öğrenir.
 • Farklılıklara saygı
  • Düşüncelerine; diline; inançlarına; cinsiyetine; kültürüne; fiziksel görüntü, sağlık durumu, zekâ düzeyi, ilgi alanları gibi kişisel özelliklerine ve başkaca aidiyetlerine saygı duyulan her çocuk, başkalarının farklılıklarına saygı duymayı ve farklılıkların olmasından dolayı mutlu olmayı öğrenir.
 • Haklara saygı
  • Kişilik haklarına saygı duyulan her çocuk, başkalarının haklarına saygı duymayı öğrenir.
 • Doğaya ve çevreye saygı
  • Doğayla ve doğanın her türlü unsuruyla tanışmasına, ilişki kurmasına olanak sağlanan her çocuk kendini doğanın bir parçası olarak görmeyi ve doğaya saygı göstermeyi öğrenir.
 • Yurt kavramına saygı
  • Bir insanın kendini gerçekleştirmesi için en temel koşulun bağımsız bir yurdu olması gerektiğini kavrayan her çocuk; yurt sevgisinin, yurt toprağının altında ve üstünde var olan her türlü değeri korumak ve geliştirmekle eşdeğer olduğunu öğrenir. Bunun her insanın hakkı olduğunu ve bu hakkı kullanmanın evrensel insani değerlerden hiçbiri ile çatışamayacağını anlar.
 • Çağdaş, evrensel değerlere saygı
  • Meraklı ve araştırmacı olma, hayal kurma
  • Bilgiye değer verme; bilimsel yöntemlerden, bilimin olanaklarından yararlanma; bilimsel olmayan yollarla varılan sonuçlardan şüphe duyma
  • Çalışkan ve üretken olma
  • Sanata önem ve değer verme
  • Barışçı olma
  • Çevreci olma
  • Sorumluluk sahibi olma
  • İşbirliği yapma
  • Dayanışmacı olma
  • Beden sağlığına önem verme