Eğitim Değil Öğrenim

Çünkü eğitim prototipler yaratır. Bütün eğitsel etkinlik bu prototipi inşa etmek üzere organize edilir. Çocukların doğasında var olan ve her bir çocuğu birbirinden farklı kılan nitelikler mevcut eğitim sistemlerinin imbiğinden geçerken yok olur, benzeşir ya da baskılanır. Sonuçta ortaya çıkan…

6 Temel Değer

Özgürlüklere saygıÖzgürlüğüne saygı duyulan her çocuk, başkalarının özgürlüklerine saygı duymayı öğrenir.Farklılıklara saygıDüşüncelerine; diline; inançlarına; cinsiyetine; kültürüne; fiziksel görüntü, sağlık durumu, zekâ düzeyi, ilgi alanları gibi kişisel özelliklerine ve başkaca aidiyetlerine saygı duyulan her çocuk, başkalarının farklılıklarına saygı duymayı ve farklılıkların…